Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.wisniowy-sklepik.pl

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy wiśniowy-sklepik, dostępny pod adresem internetowym www.wisniowy-sklepik.pl prowadzony jest przez Ewę Kacprowicz prowadzącą działalność gospodarczą niezarejestrowaną. 

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany konsumentów i klijentów korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

 • 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niezarejestrowaną 
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wisniowy-sklepik.pl
 2. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 3. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 4. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia. Poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: wisniowysklepik21@gmail.com
 2. Imię i nazwisko Sprzedawcy: Ewa Kacprowicz 
 3. Nr telefonu Sprzedawcy: 535723510 ( poniedziałek - piętek, godziny: 15:00 do 17:00)
 4. Adres Sprzedawcy: Bolesława Chrobrego 12b, Racibórz, 47-400 
 • 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies

 

 • 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane 
 • 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

 • 8

Metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produkt: Przesyłka kurierska
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, blik lub przelew natychmiastowy. Podmiotem świadczącym usługę płatności online w zakresie szybkimi przelewami jest AUTOPAYS.A.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić, zrezygnować z zakupionego przedmiotu fizycznego do czasu aż status przesyłki nie zostanie zmieniony na „ gotowe do wysyłki” ( bądź równoważnego).
 • 11

Reklamacja, gwarancja, zwrot 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. Reklamacji nie podlegają produkty takiej jak: książki, e-booki, zakładki.
 3. Kupujący może złożyć reklamację w przypadku gdy doszło do uszkodzenia zakupionych przedmiotów fizycznych lub otrzymaniu innego zamówienia bądź niekompletnego.
 4. Rozpatrzenie reklamacji zakupionych produktów odbywa się przez adres e-mail zamieszczony w regulaminie oraz w stopce sklepu. 
 5. Zwrot kosztów następuje po otrzymaniu przez sprzedającego reklamowanego produktu. 
 6.  E-mail dotyczący reklamacji proszę tytułować.” Reklamacja produktu”. W e mailu powinien się znaleźć dokładny opis szkody oraz zdjęcia dowodzące je. 
 7. Kupujący może złożyć reklamację do 24h po otrzymaniu przesyłki. 
 8. Koszty przesyłki dotyczące zwrotu pokrywa kupujący.  • 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

 • 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl